AUCHAN hipermarket Akciók
Fogyatékosság-barát Munkahely
A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése

Kapcsolódó linkek

A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése

A szándék

A vállalatok szándéka az, hogy vevői megbízható partnereknek ismerjék el, ellátva őket kiváló minőségű és környezetkímélő módon gyártott termékekkel. A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése jobb környezeti teljesítést eredményez és követelményeinek gyakorlati megvalósítása folyamatosan bizonyítja a vevők / hatóságok felé a vállalat környezet iránti elkötelezettségét és tudatosságát.

A szabvány

Az ISO 14001:2004 szabvány meghatározza egy környezetközpontú irányítási rendszer követelményeit, hogy a vállalat képes legyen megfogalmazni politikáját és céljait, figyelembe véve a jogszabályi követelményeket és a sajátos / lényeges környezeti hatásokra vonatkozó információkat. Meghatározva azokat a környezeti tényezőket, amelyekre a vállalat tudatos tevékenysége hatással lehet, és ezeket befolyásolni tudja.

A környezet

A vállalat közvetlen környezete, amelyben működik, beleértve a levegőt, a vizet, a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény és állatvilágot, az embereket, valamint az összes kölcsönös kapcsolatot.

A környezet jogi és egyéb követelményei

A környezetre vonatkozó követelmények betartásánál a vállalatnak figyelembe kell vennie a:

 • ipari eljárási szabályokat
 • megállapodásokat a hatóságokkal
 • a nem kötelező irányelveket

A környezeti tényező

A vállalat tevékenységének, termékének vagy szolgáltatásának olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel. A tényleges vállalati környezeti tényezőket meg kell határozni és értékelni kell, hogy a vállalati környezetközpontú irányítási rendszer politikájából eredő célokat meg lehessen határozni. A tevékenységek vizsgálata alapján kell azonosítani az azokhoz kapcsolódó környezeti tényezőket. A tevékenységek áttekintésekor minden olyan elemet vizsgálni kell, amely közvetlen vagy közvetett hatással lehet a környezet bármely elemére, és amely hatásokat a vállalat befolyásolni tudja. Az áttekintés szempontjai:

 • légköri kibocsátások
 • kibocsátások a felszíni- és talajvizekbe, valamint a csatornába
 • talajszennyezések
 • zajkibocsátások
 • hulladék képződése
 • megújuló és nem-megújuló erőforrások felhasználása
 • környezetjogi és egyéb követelmény (azokat a tevékenységeket, melyek környezeti tényezőire ez érvényes, szabályozni kell)
 • az adott környezeti tényezővel kapcsolatos panaszok
 • egyéb hatások (az érdekelt felek megítélését negatívan befolyásoló, image rontó hatások, vizuális hatások stb.)

A környezeti hatás

A környezetben végbemenő mindennemű változás - akár káros, akár hasznos amely egészében vagy részben a vállalat tevékenységeiből, termékeiből vagy szolgáltatásaiból származik.

Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR)

A teljes irányítási rendszernek az a része, amely felöleli a környezeti politika kialakításához, bevezetéséhez, véghezviteléhez, átvizsgálásához, és fenntartásához szükséges szervezeti felépítést, tervezési tevékenységet, felelősségeket, gyakorlatot, eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat.

A vállalati környezeti cél

Általános, a vállalati politikából következő, lehetőleg számszerűen kifejezett környezeti feladat, amelyet a vállalat tűz ki maga elé.

A vállalati előirányzat

Lehetőleg számszerűen kifejezett, a vállalatra vagy annak részeire vonatkozó, a környezeti célokból következő részletes teljesítési követelmény, amelyet a célok elérése érdekében meg kell adni és teljesíteni kell.

A vállalati program

A környezeti célok és előirányzatok elérésének érdekében létrehozott program, mely a végrehajtás felelőseit, eszközeit és időbeli kereteit is meghatározza.

A szervezeti felépítés és erőforrások

A vállalat vezetőségének létre kell hoznia a környezetközpontú irányítási rendszer működéséhez szükségeshez szervezetet, emberi, műszaki és pénzügyi erőforrásokat.

Képzés, tudatosság és kompetencia

A vállalatnak fel kell tárnia a képzési szükségleteket, a tudatosságot és elkötelezettséget át kell adnia minden vállalati alkalmazottnak és egyértelműen meg kell határozni a kompetenciát.

A nemmegfelelőség kezelése, helyesbítő és megelőző tevékenység

A vállalatnak létre kell hoznia és fenntartania eljárásokat a felelősség és illetékesség körének meghatározására: a nemmegfelelőség kezeléséért és vizsgálatáért, továbbá az okozott környezeti hatás csökkentésére, valamint helyesbítő és megelőző tevékenység kezdeményezésére és a végrehajtásra történő intézkedésért.

A környezetközpontú irányítási rendszer auditja

A vállalatnak időszakos belső auditokat kell elvégeznie, a környezetközpontú irányítási rendszer tevékenység hatásosságának felülvizsgálatára, hogy:

 • megfelelnek-e a tervezett és végrehajtott intézkedések a környezetvédelemre irányuló ISO 14001:2004 nemzetközi szabvány / hatósági követelményeknek
 • bevezetés és gyakorlat megfelelő és szakszerű-e
 • elegendő információt tartalmaz (pld. feljegyzések) a vezetőség részére

A vezetőségi átvizsgálás

A vállalat vezetőségének időszakosan át kell vizsgálnia a környezetközpontú irányítási rendszert, hogy biztosítani tudja annak alkalmasságát, megfelelőségét és hatásosságát. Ennek során kerül sor a politikában vállalt céloknak és irányelveknek az értékelésére és az esetleges szükséges változtatások meghozatalára dokumentált formában.

vissza